Det sker en förändring i 2:a laget till första omgången. Torgny går ut och Reine går in. Det innebär också en förändring i bil 2

Lag 1.

Tomas Sennerby, bil 3

Linda Lundberg, bil 1

Bernice Thors, eget färdsätt

Örjan Johansson, bil 2

Kari Hakala, Kör bil 1

Roger Niord, Kör bil 3

Lag 2.

Jan Westlin, bil 3

Bengt Lund, eget färdsätt

Alexander Njord, bil 3

Per Aronsson, Kör bil 2

Anton Josefsson, bil 1

Reine Njord, bil 2

Har du några funderingar kontakta oss
/Roger & Tomas