UK meddelar:
Första laget andra omgången, spelar på Askims Betong, gemensam samling fredag morgon 09:00, den 10 juni.(Betong DM går den 29/5 som information.)
Transport ordnas inom laget.

Lag 1
Bernice T.
Linda L.
Örjan J.
Roger N.
Alexander N.
Tomas S.

Lagledare:
Lars J.

Andra laget spelar på Gullbergsbros EB banor, med start söndagen den 12 juni.
Transport ordnas inom laget.

Lag 2
Per A.
Bengt L.
Anton J.
Kari H.
Jan W.
Lennart T.

Lagledare:
Jan W.

Hälsningar

UK Tomas/Roger