MOS-KM spelas på lördag med start kl.10. För att täko ska kunna förbereda så behöver anmälningar komma in senast imorgon tisdag till lars.josefsson@gullbergsbro.se
Har du inte anmält dig? Gör det redan nu ….
Välkomna!