Den 1 april är det dags för städdag igen. Vi börjar kl.10.00