Ett STORT tack till alla för arbetsdag nr 2. Grymt jobbat!

I början på veckan så kommer det att skickas ut ett preliminärt kioskschema så håll utkik i eran mail.

Kort rapport från SBGF:s årsmöte:

Inom förbundet kommer det nu att återgå till ”normala” mandatperioder för ledamöter och ordförande. Man väljs på 2 resp 1 år.

Ny i styrelsen är Agneta Harrysson, Asarums BGK. Hon ersätter Malin Malmberg (tid. Lööf).

Ny redaktör för Bangolf, Björn Dinau. Tidningen kommer att komma i pappersform 4 ggr/år.

Arbetet med att hitta en ny Generalsekreterare, efter Bengt S, är i slutfasen. Intervjuer är gjorda, med flera intressanta kandidater.

Utdelning av priser, Årets Bangolfare mm.

Lördagen innehöll flera intressanta diskussionspunkter:
RF 2025 – Camilla Park, RF informerade om RF:s satsning framöver
Elitserien avgörs på SM-veckan – Stefan G samt TäKo
Elitetta – Stefan G samt TäKo
Tidningen Bangolf – Björn D
Min-Golf, Din-Golf, Trivselgolf – Asarums BGK, Ulf H
C-J Ryner om sin anställning som klubbchef i Uppsala och planerad banflytt.

Representant från klubben Lars samt Tomas för Västsvenska.