Under ett par år har vi inte kunnat få till ett klubbmästerskap på Europabanan. Nu tar UK samt TäKo ett nytt grepp inför 2017.
Vi bjuder in till KM den 18 juli kl.15.00, alltså en helt vanlig tisdag och hoppas att så många som möjligt kan vara med.
För anmälan,klasser, info m.m. , se bif fil

Välkomna!
/UK samt TäKo