På vår hemsida www.gullbergsbro.se och under klubbsidor finns nu en uppdaterad kalender när det gäller fasta speldagar from september 2017- mars 2018