UK har tagit ut följande spelare:
Borås, div 1 26-27 jan
Lag ett
Amir
Alex
Andreas
Lukas
Tomas
Roger, lagansvarig

Lag två
Lennart
Anders S.
Milan
Kari
Mats E.
Staffan, lagansvarig

Alelyckan, div 3 26-27 jan
Isabell
Maria
Ester
Joel
Mikael
Bengt L, lagansvarig

Vid frågor kontakta
Roger el. Tomas