Den 13 september 1949 bildades Gullbergsbro miniatyrgolfklubb. På ”Folkes konditori” valdes en interrimstyrelse med Sune Tallbring som ordförande. Hur många medlemmar som deltog i detta möte är svårt att säga med ledning av protokollet. Dock valdes en full styrelse med suppleanter och revisorer så minst 10 st var med.

Att klubben bildades är kanske inte så konstigt. Fru Elsa Lundgren ägde en Miniatyrgolfbana, belägen vid Gullbergsbrohemmet därav namnet Gullbergsbro BGK, med 12 banor. Elsa stod för spårvägens matsalar strax intill banan där flera av de som var med och bildade klubben arbetade. Efter hand sökte sig i första hand invånare från Olskroken och Redbergslid dit. Elsa själv tog initiativ till bildandet av en klubb. Hon var antagligen trött på att själv sköta anläggningen. Genom att låta en klubb hyra banan så skulle hon slippa alla bekymmer med driften. Elsa ingick själv i den första styrelsen.

Hur såg det för övrigt ut i världen och Sverige i september 1949? Jo, Göteborg fick nya spårvagnar, kallade ”Mustanger”. Sovjet inlade veto mot diverse nationers inträde i FN. Däribland Finland. Sverige devalverade kronan med 30% gentemot dollarn och sockerransoneringen upphörde. Den nybildade klubben Gullbergsbro BGK höll sitt första sammanträde samma dag som bildandet. Alltså den 13 sept 1949.