Jönköping, div 1, 09–10 mars. (avfärd lördag morgon runt 06:30.)
Lag ett
Amir, bil 1.
Alex, bil 1.
Andreas, bil 3.
Örjan, bil 2.
Tomas, Kör bil 3.
Roger, lagansvarig, Kör bil 1.

Lag två
Lukas, bil 1.
Anders S., bil 2.
Milan Kör bil 2.
Kari, bil 3.
Mats E., bil 3.
Staffan, lagansvarig, bil 2.

Borås, div 3, 09–10 mars
Isabell
Maria
Ester
Joel
Mikael
Bengt L, lagansvarig (ni får inbördes komma överens om hur ni kör, om det inte redan är gjort)

Vid frågor kontakta
Roger el. Toma