På lördagen var det lite olika seminarier. Lördagen inleddes av Morgan Munther och Peter Söderlund som berättade om Sundsvalls resa från filt till MOS samt deras positiva effekt av detta. Antidopingkommitténs Angelica berättade sedan om deras arbete och föreningars viktiga arbete med att ”vaccinera” sig. Stefan Gillberg berättade om hur förbundet ska arbeta framgent med antidoping.
SBGF har tagit fram ett visionsdokument 2025 som presenterades, och vi fick lämna synpunkter i form av grupparbete och på söndagens årsmöte antogs detta så att styrelsen kan arbeta vidare.
Lördagen avslutades av Dr Zimmerman, tyska bangolfförbundets ordförande tillika WMF:s ordförande. Han berättade om hur tyska förbundet har påbörjat sitt arbete med att rekrytera fler medlemmar samt WMF:s tuffa arbete med att få med bangolfen som en OS-sport.
Söndagens årsmöte:
Ordf. Leif N inledde mötet med att berätta om den gångna säsongen som innehållit GDPR, MOS i HCP-online, internationella framgångar, elitseriens medverkan på SM-veckan, historiens första mästerskap på MOS, samt att förbundskansliet har under året haft en tung arbetsbörda med mycket som ska återrapporteras m.m.
Det delades ut priser till årets bangolfare (Fredrik P), årets ungdomsledare (Jesper L), årets SM-klubb (Uppsala BGK, vi kom på en 5:e plats i år) dessutom flera olika förtjänsttecken.

Det var 17 klubbar samt 4 distrikt representerade vilket innebar att mötet hade 34 röster.
Årets mötesordförande var Fredrik Rode med 35 års erfarenhet i RF:s regi. Han hade arbetat främst med idrottspolitiska frågor.

Verksamhetsberättelse, Förvaltningsberättelse m.m. gicks igenom och kunde läggas till handlingarna. Styrelsen hade tagit fram 4 propositioner:
1. 2020 höjning av licensavgiften med 20 kr (180 kr-200 kr)
2. Visionsdokumentet 2025 antogs av mötet
3. Budget förslag för 2019 godkändes
4. Ny distriktsindelning eller inte? Här gick det till röstning och förslaget med att bibehålla våra 6 distrikt vann med 20 mot 9 (5 röstade ej).

Omval på alla poster, förutom att Kristina Svensson (Uppsala BGK) går in i valberedningen istället för Sandra Kungsman. Styrelsen för 2019:
Ordf. Leif Nilsson (Sjöviken)
Ledamöter: Stefan G (Jönköping), Hans B (Uddevalla), Christian E (Eskilstuna), Carina L (Umeå), Per M (Sollefteå), Ulf K (Skoghall), Elisabeth B (Linjen) samt Agneta H (Asarum)