Ni som tänker spela touren i Alelyckan den 16 feb, anmäler sig denna gång till Lars J via epost, sms eller messenger. Glöm inte meddela vilken klass ni ska spela i. Anmälan ska göras senast den 12 feb kl. 23.59. Betalning av startavgiften sätts in på klubbens plusgiro 43222-9, märk betalning med namnet.

// Lars J tel.0703-730003