Här nedan följer en text från SBGF:s hemsida. Klubbens styrelse kommer att ha ett xtra-insatt möte och diskutera dels den här informationen samt hur vi som förening ska agera i rådande stund. Vi kommer att informera via mail samt nyhetssidan.

SBGF:s text på hemsidan

Beslut taget av SBGF styrelse den 5 april.

  • Fler
  • Uppdaterad: 06 APR 2020 17:52

Idrottens ansvar för minskad smittspridning

Riksidrottsförbundet (RF) har utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna rådkommit med förtydliganden gällande riktlinjer för idrottsverksamhet. Bangolfen behöver nu, som ett av 72 specialidrottsförbund inom RF, ta ansvar för att följa dessa råd och riktlinjer och stå enade tillsammans med övriga idrottsrörelsen.

–        Vi förväntar oss att idrottsrörelsen precis som tidigare följer regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är förstås tråkigt att idrottens tävlingsverksamhet skjuts upp med det är viktigare att minska smittspridningen och rädda sjukvården från överbelastning än att vi får tävla, säger RF:s ordförande Björn Eriksson.

Tävlingsverksamheten.

Alla nationella tävlingar är inställda till och med 30 juni 2020. SBGF förlänger indragning av sanktioner för de nationella tävlingarna. Tidigare gällde beslutet fram till den 15 april, men det förlängs nu till den 30 juni.

Svenska serien ställs in i sin helhet 2020.

Förbundsarrangemang under samma period till den 30 juni ställs även de in, men även förbundsarrangemang i juli månad som SM i Skoghall och Oldtimers-SM i Eskilstuna.

Rekommendationer till föreningarna

SBGF starka rekommendationer till bangolfföreningarna och distrikten är att vi skall fokusera på folkhälsan genom att ta ansvar för att motverka smittspridningen. Att följa folkhälsomyndighetens råd för fysisk aktivitet där det bl.a står dessa specifika råd till idrotten;

· Undvika närkontakt mellan idrottsutövare.

· Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.

· Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper

· Begränsa antal åskådare och undvika trängsel.

· Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Övriga konsekvenser av dagens beslut

Med hänvisning till dagens beslut kommer övriga konsekvenser diskuteras vidare i styrelsen enligt följande;

  • Klubbarnas avgifter till förbundet för t.ex. svenska serien, nationella tävlingar och licensavgifter kommer diskuteras på kommande styrelsemöte den 27 april. Redan nu kan aviseras att avgifterna inte kommer vara oförändrade.
  • Hanteringen av 2021 års mästerskapsarrangörer, serieindelning samt spelplatser i svenska serien kommer även det att diskuteras på kommande styrelsemöte
  • Möjligheten att flytta nationella tävlingar som är planerade under perioden 15 april till den 30 juni till en senare del av säsongen kommer även det diskuteras på kommande styrelsemöte. Redan nu uppmanar vi dock de klubbar som skulle kunna vara intresserade av en sådan flytt ta kontakt med Mats Nilsson på kansliet så vi vet om det finns något intresse för detta.