Eftersom inomhustouren ligger med i HCP-online så måste anmälan gå genom klubben (oftast Reine). Nytt fr o m den här säsongen är att spelare som anmäler sig till tävlingen betalar startavgiften själva direkt till arrangören VSBGF (alltså inte som tidigare till klubben)

I slutet av veckan kommer det att finnas en epost adress, dit man kan anmäla sig till de tävlingar som är med i HCP. Vi gör ett test under inomhussäsongen och utvärderar sedan hur det har fungerat.