I dag har styrelsen tagit beslutet att ställa in årsmötet den 22 februari kl.19.00 i klubbstugan. Anledningen är spridningen av coronaviruset. Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare, och en del av våra medlemmar och förtroendevalda utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om. Styrelsen anser att det därför är viktigt att undvika sammankomster och möten som inte är absolut nödvändiga. Nytt datum för årsmötet kommer att meddelas, via mail samt läggas ut på klubbens nyhetssida, när den rådande situationen har normaliserats. Vid invändningar mot detta beslut så vill vi att ni mailar undertecknad senast den 1 februari.

//Lars J