Svenska Bangolfförbundet har fattat nya beslut rörande tävlingar m.m. Läs nedan:

Förbundsstyrelsen i Svenska Bangolfförbundet hade ett extra insatt styrelsemöte under tisdagen den 30 mars. Huvudpunkten för mötet var åtgärder med anledning av pandemin rörande Svenska Serien, nationella tävlingar och Oldtimers-SM i Eskilstuna. 

En förutsättning för att vi ska kunna tävla igen är att smittspridningen går ner till en sådan pass låg nivå att Folkhälsomyndigheten släpper på sina restriktioner. Idagsläget är det max ÅTTA (8) personer vid allmän sammankomst som gäller. 

Beslut som fattades på styrelsemötet kring tävlingar var följande;

  • Svenska Serien: Scenarioplaneringen alternativ 1 utgår, d.v.s. det blir inget seriespel i maj.
  • Nationella tävlingar: Förbundet drar in alla sanktioner för maj månad. Inget spel i maj!
  • Oldtimers-SM: Beslut om förbundsarrangemang ställs in fattas på styrelsemötet den 26 april.

Förbundsstyrelsen vill inte kasta in handduken och ställa in hela säsongen nu, utan istället avvakta månad för månad och hoppas på ett förbättrat läge i sommar. Förbundet har fått in en skrivelse från en elitserieklubb där de bland annat skriver att de anser att Svenska Serien ska ställas in alternativ stänga serien för nedflyttning på grund av rådande pandemi. Att en lagtävling är mer sårbar än en individuell start. Vad gör man t ex om någon i laget visar symptom? Blir det w.o? etc. Nu har även fler elitserieklubbar ställt sig bakom denna skrivelse. Förbundsstyrelsen är tacksam för det engagemanget som visats och skrivelsen kommer att beaktas för kommande styrelsebeslut. Styrelsemötet den 26 april kommer bland annat beslut att tas för juni månad.