Idag var det dags för årsmöte för att summera 2020. Det blev som alla vet ett årsmöte som blev 3 månader försenat pga pandemin. Trots ett regnigt o kylslaget Kärralund så blev det ett bra årsmöte med diskussioner och framtidstänk, och som säg bör en del val:

Omval på klubbens ordförande (Lars J) samt omval på de 3 ledamöterna Reine, Tomas och Maria. Årsmötet röstade också fram en ny valberedning Staffan, Kari och Milan.

Tack till alla Er som kom!