UK har nu tagit ut spelare till resp spelort Jönköping & Borås för omg 1 i inomhusserien

I Borås spelar: Kia, Isabell, Rebecka, Maria, Mats A, Anders & Staffan. Övernattning mellan lördag och söndag. Staffan kommer att vara lagansvarig. Kia och Anders åker från Falkenberg, Staffan plockar upp Rebecka, Isabell och Maria.

Bil 1: Kia & Anders

Bil 2: Staffan, Rebecka, Isabell samt Maria

I Jönköping spelar: Johan, Anton, Henke, Linda, Milan, Lennart, Mats, Jonny, Örjan, Tomas, Roger & Kari. Vilka som spelar i resp.lag tas ut senare. Övernattning mellan lördag och söndag.

Bil 1: Linda (kör), Anton, Roger och Kari

Bil 2: Örjan (kör), Henke och Jonny

Bil 3: Milan (kör), Lennart, Mats och Tomas

Johan ansluter i Jönköping