Ja så heter vår nya generalsekreterare i SBGF. Läs mer på SBGF:s nyhetssida