till spelarmöte den 19 oktober kl.18.00 i klubbstugan. Vi pratar inomhusserien 22/23. Om du inte kan närvara så skicka ett mail hur ditt intresse ser ut för att vara med i vinterns seriespel samt i Sv. Cupen i början på året 2023.

Kan du inte närvara skicka ett mail Lars J, Tomas eller Roger.

//UK