18 st trotsade den något kalla kvällen och tog sig till årsmötet, kul.

En liten sammanfattning av vad som hände:

Ordförande för mötet hälsade all välkomna till att lägga 2022 bakom oss. Årsberättelse gicks igenom med resultatbörs, ekonomi och tankar inför 2023. Det hölls som sig bör val också. Den nygamla styrelsen ser ut som följer Lars J, ordf. , Maria, Tomas, Reine, Catarina, Linda och Roger ledamöter. Styrelsen ska konstitutionera sig inom kort.

Lite utmärkelser hade vi också för fina prestationer under 2022, de som fick utmärkelse var Maria, Isabell, Rebecka, Linda och Amir.

Vi pratade också lite om utomhussäsongen och våra kommande tävlingar på MOS.

Tack till alla som kom

//Lars