Uppdaterad info ang träningskortet

Snart börjar det dra ihop sig för inomhusspel/träning. För de som tänker lösa träningskort i Alelyckan så subventionerar klubben med 300 kr för hösten och 300 kr för vårvintern (totalt 600 kr). För att erhålla de 300 kr/period så behöver man visa upp kvittot på träningskortet.

När det gäller uppvisande av kvitto så är det enklaste att du tar ett foto på kvittot och mailar in till catarina@klargester.se Har du tillgång till scanner funkar det också. Glöm inte att skicka med ditt kontonummer dit insättningen ska göras.