Först och främst tack till alla som kom igår och gjorde det hela till ett bra årsmöte. Kul med alla frågor och diskussioner, det blir ett så mycket mer ”levande” möte. Nygamla styrelsen fick lite frågor att ta med sig inför det nya året.

Ett kort resumé:

Hela 20 st hade kommit till årsmötet, tillsammans gick vi igenom punkt för punkt på dagordningen. Detta året hade vi inte tryckt upp några pappersexemplar av årsberättelsen utan den var i digitalform. Tänker att formatet för den framöver kommer att bli digital, men finns det någon som önskar en utskrift så går ju det att lösa naturligtvis. Valen som gjordes när det gäller ordförande och 3 ledamöter för två år, gick mötet på valberedningens förslag. Styrelsens medlemmar 2024 blir då:

Lars J, ordförande Ledamöter: Catarina, Tomas, Roger, Linda, Reine, Maria

Revisorer för kommande år: Börje & Birgit Olsson

Valberedningen: Mats J (sammankallande), Kari och Jonny

Styrelsens förslag på medlemsavgifter 2025 justerades på mötet, ny uppdaterad info kommer om summorna.

Det tillsattes också en arbetsgrupp som vi kan kalla ”inomhusgruppen”. Det är Jonny, Roger samt Jan-Åke som ska utreda kostnader för inomhushall.

Mötet avslutades med en liten prisutdelning.

Som jag skrev inledningsvis, STORT TACK till ER ALLA som kom =)

//Lars